COMPOUND & MASTERBATCH
Xinda Türkiye
 

Besleme Sistemleri...
...

1) Volumetrik, granül / toz / sıvı besleme;
Volumetrik besleme sistemi katı malzemelerin birçoğunun beslenmesi için yeterlidir. 2-5% arasında besleme hassasiyetine ulaşılabilir. Beslenen materyalin dökme yoğunluğu tutarlıysa ve besleme hassasiyeti son ürünün kalitesi için çok kritik değilse, volumetrik besleme düşük maliyetli ve kolay kullanımlı bir alternatiftir.

Malzeme ile temas eden kısımlar paslanmaz çeliktir. 10-300 litre hacimli simetrik veya 40-150 litrelik asimetrik huni kulanılmaktadır. Huni tasarımı, malzeme birikimini engelleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Farklı kapasiteler mevcuttur (5-4000 litre/saat).

Katı malzemeler için tek vidalı ve çift vidalı olmak üzere iki farklı tip volumetrik besleme mevcuttur. Tek vidalı tip daha çok düzgün şekilli tanecik, granül, serbest akışlı tozlar vb. için kullanılırken, çift vidalı tip ise zayıf akışlı tozlar, elyaflar, kırık tanecikler vb. için daha uygundur. Bununla birlikte, sıvı malzemelerin beslenmesi için enjeksiyonlu volumetrik sıvı besleme sistemi kullanılmaktadır.

Volumetrik Besleme

2) Gravimetrik, granül / toz / sıvı besleme;
Gravimetrik besleme sistemi, gerekli bir akış oranını veya toplam ağırlığı sağlamak için materyallerin kütlelerinin ölçümüne dayalı bir sistemdir. Geliştirilmiş ölçüm teknolojisi ve eşsiz kontrol yazılımı ile ≤±0.5% besleme hassasiyetine ulaşılabilir. Besleme hassasiyetinin önem taşıdığı uygulamalarda tercih edilir.

Patentli huni dizaynı sayesinde malzemenin her yönden eşit bir şekilde vidaya akışı sağlanırken, malzeme birikimi etkin bir şekilde engellenir. Simetrik huniler 10-300 litre aralığında farklı hacimlere sahipken, asimetrik huniler 40-150 litre aralığında farklı hacimlere sahiptir.

Katı malzemeler için 5-4000 litre/saat ve sıvı malzemeler için min 2 litre/saat olmak üzere farklı kapasiteler mevcuttur.

Malzeme ile temas eden kısımlar paslanmaz çeliktir.

Katı malzemeler için tek vidalı ve çift vidalı olmak üzere iki farklı tip gravimetrik besleme mevcuttur. Tek vidalı tip daha çok düzgün şekilli tanecik, granül, serbest akışlı tozlar vb. için kullanılırken, çift vidalı tip ise zayıf akışlı tozlar, elyaflar, kırık tanecikler vb. için daha uygundur. Bununla birlikte, sıvı malzemeler için gravimetrik sıvı besleme sistemi kullanılmaktadır

Gravimetrik Sıvı Besleme             Gravimetrik Besleme

3) Volumetrik veya gravimetrik yan besleme;
Gerektiğinde ekstrüderin herhangi bir bölgesine volumetrik veya gravimetrik yan besleme sistemleri eklenebilmektedir. Yan besleme sistemleri kullanılmadığı zamanlarda çıkarılabilir.

Yan Besleme